image

ทุกขภิกขภัยคือภัยจากอะไรและมีวิธีป้องกันอย่างไร

ariegenatureทำความเข้าใจกับวาตภัยใหม่และหาวิธีป้องกันอย่างถูกต้อง

วาตภัยที่เกิดจากพายุฤดูร้อน สามารถเกิดฝนช่วงฤดูฝนมาก เป็นพายุที่เกิดจากทะเลจีนใต้ และมหาสมุทรแปซิฟิกในเขตที่มีความร้อน และมีศูนย์กลางอยู่ที่ 200-250 กม.ลักษณะลมจะหมุดเป็นทวนเข็มนาฬิกาศูนย์กลางจะอยู่ที่ประมาณ 15-60 กิโลเมตร ที่มักจะเรียกว่า “ตาของพายุ” สามาถมองเห็นได้จากภาพที่ถ่ายจากดาวเทียวเท่านั้น หากพัดผ่านประเทศไหนก็ตามความสูญเสียจะเกิดขึ้นอย่างมหาศาล

ระดับความแรงของพายุเขตร้อนจะแบ่งเป็น 3 ขั้นตอนดังนี้

 1. พายุดีเปรสชั่น มีกำลังอ่อนกว่า ความเร็วลมจะไม่แรงมากจะอยู่ที่ 60 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
 2. พายุดีเปรสชั่นความร้อน มีความรุนแรงระดับปลานกลาง ความเร็วจะอยู่ที่ 65-70 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
 3. พายุไต้ฝุ่น ความเร็วลมจะอยู่ที่ระดับปลานกลาง และไม่เกิน 120 กิโลเมตร

ลักษณะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งก่อนและหลังจากพายุเข้า

 • อากาศดีเย็นสบาย ลมตะวันออกเฉียงเหนือพัดผ่าน
 • เมฆจะเกาะตัวกันเป็นก้อนใหญ่มากขึ้นเรื่อยๆ
 • จะมีฝนตกตลอดทั้งวัน

หลักจากเกิดมรสุมของพายุ

 • หลังจากที่พายุสงบ จะเห็นความเสียหายต่างๆนาๆ และความเสียหายนั้นจะเกิดขึ้นแล้วแต่ความเร็วของพายุ

วิธีการป้องกันจากพายุเขตร้อนอย่างถูกวิธี

 • หมั่นติดตามข่าวสารต่างๆที่เกิดขึ้น ทั้งในวิทยุและโทรทัศน์
 • โทรติดต่อสอบถามเรื่องราวต่างๆ หรือสอบถามอากาศร้ายได้ที่เบอร์ 053-277919 ตลอดเวลา
 • หมั่นฝึกซ้อมการป้องกันให้มากขึ้น เพื่อประสบเหตุการณ์จริงจะได้เตรียมการถูก
 • เตรียมเครื่องอำนวยความสะดวก สำหรับฉุกเฉินระหว่างไฟฟ้าถูกตัด เช่น ไฟฉาย แบตเตอร์รี่ และวิทยุ
 • หมั่นดูแลซ่อมแซมบ้านเรือนให้แข็งแรงอยู่เสมอ
 • เตรียมตัวให้พร้อมกับการอพยพหากมีการแจ้งให้อพยพ

ทั้งหมดที่กล่าวมาทั้งหมดเป็นเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับวาตภัยทั้งสิ้น และควรหมั่นตรวจสอบตามอาคารบ้านเรือนต่างๆว่ายังมีความแข็งแรงอยู่หรือไม่ จัดอุปกรณ์ไว้สำหรับเกิดเหตุฉุกเฉิน ไม่ควรประมาณกับเหตุการณ์จากภัยธรรมชาติ เราไม่ทราบมาก่อนว่าจะเกิดเหตุการณ์ที่แรงหรือเบา และหมั่นสอบถามเกี่ยวกับข่าวหรือเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นบ่อยๆ


ariegenature9988

อุทกภัย คือภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นจากน้ำ สาเหตุที่เกิด อุทกภัยนั้นป่าไม้ถูกทำลาย หน้าดินถูกใช้สอยอย่างไม่มีประโยชน์ หรือเกิดเหตุการณ์ฝนตกอย่างต่อเนื่อง และอาจเกิดดินถล่มได้ง่าย ลมสรสุมรุนแรงกว่าปรกติ มีน้ำทะเลหนุน เขื่อนพัง เป็นต้น

การเกิดอุทกภัยแบบน้ำป่าไหลเฉียบพลัน เกิดจากฝนที่ตกอย่างรุนแรงและต่อเนื่องกันหลายชั่วโมง เพราะดินอาจจะดูดซับน้ำที่ไหลมาอย่างรุนแรงได้ไม่เพียงพอ ความแรงของน้ำจะมีการทำลายต้นไม้ที่อยู่รอบข้าง และทำให้ไม่มีสิ่งขวางกั้นน้ำจึงทำให้กระแสน้ำไหลแรงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

การเกิดอุทกภัยจากเขื่อนแตกหรือน้ำท่วมขัง เกิดจากน้ำแม่น้ำนั้นมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ และกักเก็บไม่อยู่ น้ำทะเลหนุน

การป้องกัน อุทกภัยอย่างถูกต้อง

 • หมั่นติดตามข่าวสารต่างๆที่เกิดขึ้น ทั้งในวิทยุและโทรทัศน์
 • โทรติดต่อสอบถามเรื่องราวต่างๆ หรือสอบถามอากาศร้ายได้ที่เบอร์ 053-277919 ตลอดเวลา
 • หมั่นฝึกซ้อมการป้องกันให้มากขึ้น เพื่อประสบเหตุการณ์จริงจะได้เตรียมการถูก
 • เตรียมเครื่องอำนวยความสะดวก สำหรับฉุกเฉินระหว่างไฟฟ้าถูกตัด เช่น ไฟฉาย แบตเตอร์รี่ และวิทยุ
 • หมั่นดูแลซ่อมแซมบ้านเรือนให้แข็งแรงอยู่เสมอ
 • เตรียมตัวให้พร้อมกับการอพยพหากมีการแจ้งให้อพยพ

ภัยจากทุกขภิกขภัย  บางท่านอาจจะยังไม่เคยได้ยินชื่อนี้มาก่อน ทุกขภิกขภัย  คือภัยแล้ง ฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาล พายุเขตร้อนหมุนพัดผ่านประเทศ ร่องความกดอากาศต่ำกว่าปกติ เกิดสภาพฝนทิ้งช่วงหรือลืมฤดูกาลเป็นสาเหตุที่ทำให้ฝนตกน้อย ส่งผลกระต่อเกษตรกรและชาวนา เช่น ขาดน้ำ พืชเหี่ยวเฉา และแห้งแล้งตายในที่สุด เกิดโรคพืชระบาด คุณภาพของผักและข้าวด้อยลงกว่ามาตรฐาน

ฤดูกาลที่เสี่ยงต่อการเกิดทุกขภิกขภัย  หรือที่เรียกว่า(ฝนแล้ง)

ครึ่งหลังของเดือนตุลาคมไปจนถึงกลางเดือนพฤษภาคม ของทุกปี เป็นช่วงสิ้นฤดูฝน และฤดูร้อน ฝนอาจน้อยกว่าปกติ

ปลายเดือนของเดือนมิถุนายน ไปจนถึงกลางเดือน กรกฎาคม ฝนจะไม่ตกนานถึง 2 สัปดาห์

วิธีการป้องกันภัยทุกขภิกขภัย 

 • หมั่นติดตามข่าวสารต่างๆที่เกิดขึ้น ทั้งในวิทยุและโทรทัศน์
 • โทรติดต่อสอบถามเรื่องราวต่างๆ หรือสอบถามอากาศร้ายได้ที่เบอร์ 053-277919 ตลอดเวลา
 • หมั่นฝึกซ้อมการป้องกันให้มากขึ้น เพื่อประสบเหตุการณ์จริงจะได้เตรียมการถูก

 

ariegenature7

ฤดูฝนที่ไม่มีฝนของเมืองไทย

คงจะสะกดคำว่าฝนตกนั้นอยากสำหรับเมืองไทย

เมืองไทยถือว่าเป็นเมือง เกษตรกร อย่างเต็มตัว ซึ่งมากกว่าอาชีพอื่นเลยคือการปลูกข้าว การปลูกข้าวให้ได้ผลิตดีนั้นจะต้องพึ่งปัจจัยหลายๆอย่าง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสภาพอากาศและเรื่องเมล็ดพันธุ์ วันนี้จะมาพูดถึงเรื่องสภาพอากาศของเมืองไทยในปัจจุบัน ที่เป็นปัญหาแก่พี่น้องชาวไทยที่ปลูกข้าวหรือปลูกผักอื่นๆ ซึ่งล้วนแล้วแต่ต้องการน้ำกันทั้งสิ้น

ariegenature4

น้ำเป็นธาตุที่ทุกคนจะต้องใช้ในชีวิตประจำวัน หากโลกเราขาดน้ำไปผมเชื่อว่าทุกคนคงจะอยู่บนโลกนี้ไม่ได้หากขาดน้ำ และมนุษย์สิ่งแรกที่ร่างกายต้องการคือน้ำ แต่น้ำไม่ได้มาตลอดตามเวลาหรือตรงฤดูกาลซักเท่าไร ปัจจุบันโลกของเรานั้นมีฤดูกาลที่เปลี่ยนไปมากนัก ฝนที่เคยตกต้องตามฤดูกาลน้ำไม่เคยขาด แต่ปัจจุบันเรื่องสำเป็นเรื่องสำคัญมาก

ปัจจุบัน ฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาล เท่าไร น้ำเริ่มขาดแคลน ปัญหาที่ตามมาคือ ชาวนาคาดแคลนรายได้ เพราะน้ำไม่มี ข้าวก็ไม่เกิด เต็มไปด้วยปัญหาเรื่องธรรมชาติการบริหารน้ำก็ทำได้ไม่ดีพอ สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นมาได้อย่างไร มนุษย์ทุกคนต้องหันกลับไปย้อนถาตัวเองว่า ทำไมฝนถึงไม่ตก มากกว่ามาโทษธรรมชาติแต่อย่างเดียว มนุษย์ต้องการน้ำ แต่โลกต้องการต้นไม้

ariegenature5

เพราะฉะนั้นหากเราต้องการน้ำก็ต้องปลูกต้นไม้เผื่อให้โลกได้กลับมาสู่ธรรมชาติเหมือนเดิม ร่วมมือร่วมใจกันช่วยโลกของเราโดยการ ปลูกต้นไม้ ช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อม ต่างๆ งดใช้สิ่งของที่กระทบต่ออากาศ เช่นการใช้สารเคมี ประหยัดพลังงานอย่างน้ำมัน หรือไฟฟ้า งดใช้รถยนต์ส่วนตัวหันไปใช้รถยนต์สาธารณะแทนเพียงเท่านี้ก็ถือว่าเป็นการช่วยเหลือโลกได้แล้ว อย่ามองข้าวสิ่งเล็กๆที่เรากำลังจะเริ่มทำ หากทุกคนช่วยกันสิ่งเล็กๆที่เรากำลังช่วยกันทำมันอาจจะเริ่มเป็นสิ่งที่ใหญ่ในอนาคตได้ ธรรมชาติอาจจกลับมาถ้าหากพวกเราร่วมมือกันสร้างธรรมชาติให้กับโลก