ariegenature11

ธรรมชาติที่สูญเสียเพราะมนุษย์

ไม่มีใครคาดคิดว่าธรรมชาติจะโต้ตอบเราหนักขนาดนี้

 ปัจจุบันโลกของเรานั้นเต็มไปด้วย มลภาวะ ที่มนุษย์เป็นผู้ที่สร้างขึ้นทุกอย่าง สิ่งที่พวกเรากระทำกันในทุกๆวันมันกำลังจะเริ่มย้อนกลับมาหาเรา โดยธรรมชาติจะเป็นผู้ที่ลงโทษด้วยตัวของมันเอง เช่น น้ำท่วม คือปัญหาที่เราแก้ไม่ได้หากไม่มีต้นไม้คอยเป็นแรงปะทะน้ำ ธรรมชาติมันกำลังจะเตือนพวกเราว่าจะมีการสูญเสียเกิดขึ้น

ariegenature9

ธรรมชาติกำลังจะกลับมาทวงของพวกมันคืน จากมนุษย์ผู้ทำลายธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องแผ่นดินไหว ที่ทุกวันนี้เกิดขึ้นบ่อยครั้ง ทุกๆประเทศเตรียมการรับมือจาก แผ่นดินไหว เรื่องที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติและไม่มีใครสามารถรู้ได้เลยว่าจะเกิดขึ้นเมื่อไร แผ่นดินไหวเกิดขึ้นบ่อยครั้งแถบทวีปเอเชียของเรา ซึ่งไม่มีอะไรที่จะมาหยุดพวกมันได้เลย เกิดขึ้นได้ตลอดเวลาไม่ว่าจะเกิดเล็กหรือใหญ่ แต่ การสูญเสีย ที่เกิดขึ้นนั้นทำให้มนุษย์เกิดการ

ล้มตายหรือบาดเจ็บทุกครั้ง ภัยธรรมชาติ ที่เกิดขึ้นนั้นมนุษย์อย่างเราไม่มีสิทธิที่จะรู้ล่วงหน้าได้เลย ว่ามันจะเกิดขึ้นเมื่อใด และจะหยุดตอนไหน สิ่งที่เราทำได้คือยอมรับชะตากรรมต่างๆที่พวกเราเคยก่อกันไว้ ก้มหน้ายอมรับมันไป พวกเราทุกคนรู้ทั้งรู้ว่ามันเกิดขึ้นจากอะไรแต่ทุกวันนี้ก็ยังทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้กัน เช่นการทำลายธรรมชาติอย่างการสร้างตึกที่เกิดขึ้นทุกวันไม่เว้นแต่ละวัน การตัดไม้ทำลายป่าที่ยังคงมีเหมือนเดิมไม่ว่าจะประเทศอะไร

ariegenature10

การตัดไม้ยังคงมีการลักรอบตัดอยู่เสมอ เพราะการตัดต้นไม้นั้นถือว่าเป็นรายได้ดีมากจึงมีการบุกรุกป่าไม้อยู่ตลอดทั้งผู้ตัดและผู้จ้างวาน แต่ไม่คำนึงถึงธรรมชาติที่กำลังจะเกิดขึ้น หากเกิดขึ้นแล้วได้แต่นั่งโทษธรรมชาติว่าธรรมชาติลงโทษ แต่ไม่ยอมหันกลับมาโทษตัวเองกันบ้างเลย