image

ทุกขภิกขภัยคือภัยจากอะไรและมีวิธีป้องกันอย่างไร

ariegenatureทำความเข้าใจกับวาตภัยใหม่และหาวิธีป้องกันอย่างถูกต้อง

วาตภัยที่เกิดจากพายุฤดูร้อน สามารถเกิดฝนช่วงฤดูฝนมาก เป็นพายุที่เกิดจากทะเลจีนใต้ และมหาสมุทรแปซิฟิกในเขตที่มีความร้อน และมีศูนย์กลางอยู่ที่ 200-250 กม.ลักษณะลมจะหมุดเป็นทวนเข็มนาฬิกาศูนย์กลางจะอยู่ที่ประมาณ 15-60 กิโลเมตร ที่มักจะเรียกว่า “ตาของพายุ” สามาถมองเห็นได้จากภาพที่ถ่ายจากดาวเทียวเท่านั้น หากพัดผ่านประเทศไหนก็ตามความสูญเสียจะเกิดขึ้นอย่างมหาศาล

ระดับความแรงของพายุเขตร้อนจะแบ่งเป็น 3 ขั้นตอนดังนี้

 1. พายุดีเปรสชั่น มีกำลังอ่อนกว่า ความเร็วลมจะไม่แรงมากจะอยู่ที่ 60 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
 2. พายุดีเปรสชั่นความร้อน มีความรุนแรงระดับปลานกลาง ความเร็วจะอยู่ที่ 65-70 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
 3. พายุไต้ฝุ่น ความเร็วลมจะอยู่ที่ระดับปลานกลาง และไม่เกิน 120 กิโลเมตร

ลักษณะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งก่อนและหลังจากพายุเข้า

 • อากาศดีเย็นสบาย ลมตะวันออกเฉียงเหนือพัดผ่าน
 • เมฆจะเกาะตัวกันเป็นก้อนใหญ่มากขึ้นเรื่อยๆ
 • จะมีฝนตกตลอดทั้งวัน

หลักจากเกิดมรสุมของพายุ

 • หลังจากที่พายุสงบ จะเห็นความเสียหายต่างๆนาๆ และความเสียหายนั้นจะเกิดขึ้นแล้วแต่ความเร็วของพายุ

วิธีการป้องกันจากพายุเขตร้อนอย่างถูกวิธี

 • หมั่นติดตามข่าวสารต่างๆที่เกิดขึ้น ทั้งในวิทยุและโทรทัศน์
 • โทรติดต่อสอบถามเรื่องราวต่างๆ หรือสอบถามอากาศร้ายได้ที่เบอร์ 053-277919 ตลอดเวลา
 • หมั่นฝึกซ้อมการป้องกันให้มากขึ้น เพื่อประสบเหตุการณ์จริงจะได้เตรียมการถูก
 • เตรียมเครื่องอำนวยความสะดวก สำหรับฉุกเฉินระหว่างไฟฟ้าถูกตัด เช่น ไฟฉาย แบตเตอร์รี่ และวิทยุ
 • หมั่นดูแลซ่อมแซมบ้านเรือนให้แข็งแรงอยู่เสมอ
 • เตรียมตัวให้พร้อมกับการอพยพหากมีการแจ้งให้อพยพ

ทั้งหมดที่กล่าวมาทั้งหมดเป็นเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับวาตภัยทั้งสิ้น และควรหมั่นตรวจสอบตามอาคารบ้านเรือนต่างๆว่ายังมีความแข็งแรงอยู่หรือไม่ จัดอุปกรณ์ไว้สำหรับเกิดเหตุฉุกเฉิน ไม่ควรประมาณกับเหตุการณ์จากภัยธรรมชาติ เราไม่ทราบมาก่อนว่าจะเกิดเหตุการณ์ที่แรงหรือเบา และหมั่นสอบถามเกี่ยวกับข่าวหรือเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นบ่อยๆ


ariegenature9988

อุทกภัย คือภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นจากน้ำ สาเหตุที่เกิด อุทกภัยนั้นป่าไม้ถูกทำลาย หน้าดินถูกใช้สอยอย่างไม่มีประโยชน์ หรือเกิดเหตุการณ์ฝนตกอย่างต่อเนื่อง และอาจเกิดดินถล่มได้ง่าย ลมสรสุมรุนแรงกว่าปรกติ มีน้ำทะเลหนุน เขื่อนพัง เป็นต้น

การเกิดอุทกภัยแบบน้ำป่าไหลเฉียบพลัน เกิดจากฝนที่ตกอย่างรุนแรงและต่อเนื่องกันหลายชั่วโมง เพราะดินอาจจะดูดซับน้ำที่ไหลมาอย่างรุนแรงได้ไม่เพียงพอ ความแรงของน้ำจะมีการทำลายต้นไม้ที่อยู่รอบข้าง และทำให้ไม่มีสิ่งขวางกั้นน้ำจึงทำให้กระแสน้ำไหลแรงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

การเกิดอุทกภัยจากเขื่อนแตกหรือน้ำท่วมขัง เกิดจากน้ำแม่น้ำนั้นมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ และกักเก็บไม่อยู่ น้ำทะเลหนุน

การป้องกัน อุทกภัยอย่างถูกต้อง

 • หมั่นติดตามข่าวสารต่างๆที่เกิดขึ้น ทั้งในวิทยุและโทรทัศน์
 • โทรติดต่อสอบถามเรื่องราวต่างๆ หรือสอบถามอากาศร้ายได้ที่เบอร์ 053-277919 ตลอดเวลา
 • หมั่นฝึกซ้อมการป้องกันให้มากขึ้น เพื่อประสบเหตุการณ์จริงจะได้เตรียมการถูก
 • เตรียมเครื่องอำนวยความสะดวก สำหรับฉุกเฉินระหว่างไฟฟ้าถูกตัด เช่น ไฟฉาย แบตเตอร์รี่ และวิทยุ
 • หมั่นดูแลซ่อมแซมบ้านเรือนให้แข็งแรงอยู่เสมอ
 • เตรียมตัวให้พร้อมกับการอพยพหากมีการแจ้งให้อพยพ

ภัยจากทุกขภิกขภัย  บางท่านอาจจะยังไม่เคยได้ยินชื่อนี้มาก่อน ทุกขภิกขภัย  คือภัยแล้ง ฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาล พายุเขตร้อนหมุนพัดผ่านประเทศ ร่องความกดอากาศต่ำกว่าปกติ เกิดสภาพฝนทิ้งช่วงหรือลืมฤดูกาลเป็นสาเหตุที่ทำให้ฝนตกน้อย ส่งผลกระต่อเกษตรกรและชาวนา เช่น ขาดน้ำ พืชเหี่ยวเฉา และแห้งแล้งตายในที่สุด เกิดโรคพืชระบาด คุณภาพของผักและข้าวด้อยลงกว่ามาตรฐาน

ฤดูกาลที่เสี่ยงต่อการเกิดทุกขภิกขภัย  หรือที่เรียกว่า(ฝนแล้ง)

ครึ่งหลังของเดือนตุลาคมไปจนถึงกลางเดือนพฤษภาคม ของทุกปี เป็นช่วงสิ้นฤดูฝน และฤดูร้อน ฝนอาจน้อยกว่าปกติ

ปลายเดือนของเดือนมิถุนายน ไปจนถึงกลางเดือน กรกฎาคม ฝนจะไม่ตกนานถึง 2 สัปดาห์

วิธีการป้องกันภัยทุกขภิกขภัย 

 • หมั่นติดตามข่าวสารต่างๆที่เกิดขึ้น ทั้งในวิทยุและโทรทัศน์
 • โทรติดต่อสอบถามเรื่องราวต่างๆ หรือสอบถามอากาศร้ายได้ที่เบอร์ 053-277919 ตลอดเวลา
 • หมั่นฝึกซ้อมการป้องกันให้มากขึ้น เพื่อประสบเหตุการณ์จริงจะได้เตรียมการถูก

 

ariegenature4415

อันตรายจากวาตภัยที่ไม่คาดคิด

วาตภัย ภัยอัตรายที่คุณคาดไม่ถึง ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ชนิดได้แก่

ariegenature7

 1. วาตภัยที่เกิดจากพายุร้อน มักจะเกิดขึ้นบ่อยในช่วงฤดูร้อนของเมืองไทย เนื่องจากความจับตัวกันมากว่าปรกติและสร้างแม่เหล็กทำให้เกิดพายุอย่างรุนแรง และรวดเร็ว เป็นสาเหตุให้เกิดวาตภัยจากธรรมชาติ เช่น มีฝนตกหนัก เกิดลูกเห็บขึ้นอย่างเฉียบพลัน ฟ่าผ่าในสถานที่ต่างๆ และยังเป็นอันตรายแก่มนุษย์และสัตว์ได้ และช่วงที่เกิดพายุมากที่สุดได้แก่ช่วงเดือน มีนาคมถึงเดือนพฤษภาคมของทุกปี

 

จุดสังเกตก่อนวาตภัยจะเกิดขึ้น

 • มีอาการร้อนผิดปรกติ หรืออากาศร้อนติดต่อกันหลายวัน
 • ลมไม่มี หรืออากาศจะนิ่งสงบแม้แต่ใบไม้ก็ไม่สั่นไหว
 • เกิดความชื้นมากขึ้น เช่นอาการเหนียวตัวหรือรู้สึกอึดอัด หรือเหงื่อเยอะผิดปรกติ
 • ท้องฟ้ามัวๆ หรือฝุ่นเริ่มลอยไปบนอากาศ
 • มีเมฆมากกว่าปรกติ ท้องฟ้ามีสีมืดๆ และร้อนอบอ้าว

ariegenature44

ลักษณะการเกิดวาตภัยจากพายุ

 • ลมแรงประมาณ 10-15 นาที และความเร็วของลมจะอยู่ที่ 50 กม./ชม.
 • มีเมฆเพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็ว ลดแรงบางครั้งบางคราว มีฝนตกหนักเรื่อยๆ บางครั้งอาจจะมีลูกเห็บ
 • ลักษณะการเกิดเวลาจะอยู่ที่ 1 ชม.

ariegenature66

วิธีป้องกันหลังเกิดเหตุวาตภัย

 • ห้ามออกไปไหน ติดตามข่าวสารต่างๆจากกรมอุตุนิยมวิทยา
 • สอบถามเกี่ยวกับเหตุการณ์ต่างๆตามศูนย์กระจายข่าว
 • เชคดูตามบ้าว่าได้ติดตั้งเสาล่อฟ้าหรือไม่ หากไม่ติดควรจะรีบจติดตั้งไว้
 • ไม่ควรใช้อุปกรณ์ไฟฟ่าขณะเกิดวาตะภัย
 • ห้ามใส่วัตถุที่มีความเสี่ยงต่อฟ้า เช่น เครื่องประดับโลหะ หรือสแตนเลส