'Petra' Jordanpic

‘เพตรา’ นครลึกลับแห่งจอแดน

'Petra' Jordan

‘นครเพตรา’ จัดเป็นอีกหนึ่งสถานที่หนึ่ง มีชื่อเสียงระดับโลก เป็นนครแห่งหินแกะสลักโบราณซึ่งซ่อนตัวเงียบเชียบหากแต่เต็มไปด้วยลึกลับตั้งอยู่ในหุบเขาโมเสส แรกเริ่มเดิมทีนครแห่งนี้เป็นนครที่มีความรุ่งเรืองมาก เพราะเป็นแหล่งการค้าขนาดใหญ่ หากต่อในเวลาต่อมาก็ถูกละทิ้งไว้เป็นเวลาอันแสนยาวนานกว่า 700 ปี ! จนกระทั่งมีนักสำรวจชาวสวิตเซอร์แลนด์ เดินทางเข้ามาพบในปี ค.ศ. 1812 จากการค้นพบความยิ่งใหญ่ในครั้งนี้นี่เอง จึงทำให้สถานที่แห่งนี้ ณ ปัจจุบันกลายเป็นสัญลักษณ์ที่มีความสำคัญ อีกทั้งยังกลายเป็นแหล่งดึงดูดนักเดินทางจากนานาประเทศเข้ามาชมมากที่สุดของประเทศจอร์แดน !

นครเพตราได้รับการยกย่องและได้รับการลงทะเบียนจาก ‘UNESCO’

‘นครเพตรา’ ได้รับลงทะเบียนจากองค์กร ‘UNESCO’ ให้กลายเป็นมรดกโลกใน ปี ค.ศ. 1985 และต่อมาวันที่ 7 กรกฎาคม ค.ศ. 2007 ‘นครเพตรา’ ได้รับการยกย่องและได้รับการคัดเลือกให้ขึ้นทะเบียนเป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคใหม่ ซึ่งมาจากการลงคะแนนทั่วโลกผ่านทางอินเทอร์เน็ต

นครเพตรา’ นักเดินทางสายโบราณสถานต้องมา !

การมาเยือนใน ‘นครเพตรา’ นั้น นักเดินทางที่ข้ามน้ำข้ามทะเลมาเยือน จะได้พบกับบรรยากาศอันเต็มไปด้วยมนต์ขลัง อีกทั้งยังจะได้ชื่นชมในความงดงามอันแสนคลาสสิกของนครโบราณขนาดแท้ หากแต่ในปัจจุบันยังคงหลงเหลืออยู่เพียงซากปรักหักพังเท่านั้น โดยเฉพาะในจุดเริ่มต้นของเส้นทางเข้าหลักที่เรียกกว่า ‘ซิก’ ซึ่งเป็นช่องกำแพงอันน่าสนใจ ตั้งในหุบเขามืดสลัวมีความสูงถึง 91-182 เมตร

เมื่อเดินผ่านพ้นกำแพงหินไปคุณก็จะได้พบกับมหาวิหารอันศักดิ์สิทธิ์ โดยนักโบราณคดีได้สันนิษฐานว่ามีการสร้างในช่วงศตวรรษ 1-2 สำหรับวิหารแห่งนี้เป็นวิหารที่แกะสลักได้อย่างงดงามวิจิตร ด้วยการใช้เครื่องมือเจาะเข้าไปในภูเขาสีชมพูทั้งลูก โดยมีความสูง 40 เมตร หน้ากว้าง 28 เมตร วิหารแห่งนี้มีความงดงามอันหาชมไม่ได้ง่ายๆ เพราะได้รับการออกแบบศิลปะจากหลายๆชาตินำมาผสมผสานเข้าด้วยกัน

และเมื่อเดินลึกเข้าไปยังภายในอีกขั้น ก็ยังประกอบด้วยสุสานของประชาชน , สุสานกษัตริย์ , โรงละครโรมัน แกะสลักจากภูเขาเช่นเดียวกันมีที่นั่ง 32 แถว จุผู้ชมได้ถึง 3,000 คน

ในสมัยโบราณกาล ‘เพตรา’ จัดเป็นศูนย์กลางการค้าขนาดใหญ่ มีความรุ่งเรืองมาก เพราะเป็นตลาดซื้อสินค้าสำคัญที่สุดของโลกฝั่งตะวันออก สินค้าสุดฮิต เช่น ไม้หอม , กำยาน , เครื่องเทศ , เหล็ก และสินค้าประเภทอื่นๆอีกมากมาย ถึงแม้ในปัจจุบันนี้แห่งนี้สภาพโดยรวมจะหลงเหลือแต่เพียงซากปรักหักพัง แต่เมื่อได้ไปสัมผัสด้วยตัวเอง ก็ทำให้ได้รับรู้ถึงความรุ่งเรืองในครั้งอดีตจากบรรยากาศรอบตัว